>> Hjem                   

Skovbutik  Bageri & Café i Hammer Bakker Nordjylland

Salg af biodynamiske og økologiske produkter

Foredragsvirksomhed

Foredragsvirksomhed ved Katrine Nielsen

På Ideon klinik har der igennem årene været holdt en række foredrag, som alle er baseret på Rudolf Steiners livssyn: Antroposofi, d.v.s. Visdom om mennesket.

Fra januar 2010 har det dog været således, at der tilbydes en række temaer,  som kan bestilles. Det er også muligt at komme med forslag til foredragsemner af anden karakter end de nedenstående. 

Foredragene kan holdes her på stedet, men kan også foregå andetsteds.

 Foredragsemner:

1. De fire temperamenter i forbindelse med de fire elementer og deres indflydelse på menneskets væsen og fysiognomi.

 

2. Temperamenterne og deres forhold til menneskets fire hovedorganer.

 

3. Dyrekredsen og det moderne menneske:En gennemgang af de 12 dyrekredstegn, deres betydning for mennesket set ud fra et temperamentsmæssigt, landbrugsmæssigt og eurytmisk aspekt.

 

4. Menneskets 12 sanser i forbindelse med de 12 dyrekredstegn og de 12 dyder.

 

5. Menneskets 12 verdensanskuelser i tilknytning til de 12 dyrekredstegn.

 

6. Victor Hugos roman ”De elendige” og dens Kristusbudskab: Romanen vil blive genfortalt i store træk, og der vil blive set på de medmennskelige relationer og deres Kristusindhold. NB! Kristusbegrebet er baseret på Rudolf Steiners antroposofi.

 

7. En gennemgang af Matthias Grünewalds Isenheimer alter, baseret på Michael Schuberts bog herom og Rudolf Steiners antroposofi

 

8. Hvordan skal jeg opdrage mit barn, så det bliver et menneske, der er livsdueligt og hviler i sig selv?

 

9. En indføring i Rudolf Steiners pædagogik for børnehavebarnet

 

10. En indføring i Rudolf Steiners pædagogik for skolebarnet

 

11. Eurytmi, hvad er det?

 

12. Bevægelsens betydning for mennesket. Her tales både om sang- og bevægelseslege samt eurytmi.

 

13. Eventyrfortælling og –tydning. En indføring i eventyrets magiske, men alligevel forunderligt reale verden.

 

14. Nervøsitet, uro, angst – et voksende problem i vor tid.

 

15. Tidsaspektet i musikken. En gennemgang af de 12 (13 tonearter) i forhold til dyrekredsen og deres indbyrdes tidsforhold: Fortid, nutid, fremtid. (Dette foredrag forudsætter kendskab til kvintcirkelen samt begreberne tonika, subdominant og dominant.)

 

Kursusvirksomhed

 

 

 

 

Kursusvirksomhed ved Katrine Nielsen